Dispatches from Elsewhere 2020
Dispatches from Elsewhere 2020
English
0
6.2/10
TV-14
آمریکا
داستان سریال در شهرهای فیلادلفیا و پنسیلوانیا رخ می دهد و درباره گروهی از افراد عادی جامعه است که بطور اتفاقی با معمای پنهان پشت زندگی هر شخص دیگر برمی خورند
0
درحال پخش